Jak je to u nás s koronavirem?

Opatření vlády hodnotíme jako správná, ale především jako PREVENTIVNÍ. V našem objektu v přírodě se schází maximálně 15-20 lidí a nikdo další se mezi nás nedostává. Akce a kurzy určitě NERUŠÍME, naopak vidíme náš uzavřený prostor jako bezpečný. Jedinou podmínkou účasti je čestné prohlášení o tom, že účastník nenavštívil žádnou z krizových oblastí během posledních 14 dnů. Bereme situaci zodpovědně. Rádi vás u nás přivítáme 🙂 Vzor prohlášení najdete v příspěvku.

Vzor čestného prohlášení.

Prohlašuji, že jsem před nástupem na kurz nebo jinou akci pořádanou Galerií Jedlová, nenavštívil/a žádnou z krizových oblastí a ani jsem se nesetkal/a s nikým, kdo v ní byl nebo je momentálně v karanténě.