Polička

Polička byla založena v roce 1265 na příkaz krále Přemysla Otakara II. Městské kamenné hradby byly vystavěny po návštěvě a pobytu Karla IV. ve 2. pol. 14. století. Systém opevnění se skládal z hlavní brány, parkánu, parkánové zdi, vodního příkopu a valu. Obranný systém byl v 16. století posílen. Dodnes se dochovala hlavní hradba  i se všemi 19 věžemi, která obklopuje celé historické jádro města. Pojďte s námi vystoupit na ochoz městských hradeb, jedněch z nejzachovalejších ve střední Evropě. Hradby mají úctyhodnou šířku 2 až 2,25 m, jsou až 8 m vysoké, zpevněné 19 půlválcovými do města otevřenými baštami. Procházka kolem hradeb v parku, uličkou Na Bídě či Parkány, je příjemná v kterékoliv části dne či noci.

Pokud se odhodláte zdolat 192 schodů v kostelní věži, dostane se do rodné světničky hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Skladatelův otec, povoláním švec, zde vykonával funkci pověžného – stráž proti ohni ve dne i v noci, a ve věžní světničce bydlela jeho rodina. Skromný pokojík vypadá dnes v hlavních rysech tak, jako v letech Bohuslavova dětství. Z věžního ochozu se nabízí pěkný rozhled po městě (Martinů svoji věž jednou přirovnal k majáku).